YAYLA MH. 1603 SK. NO:10/3 MERKEZ/ISPARTA

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANI KONU BAŞLIKLARI

 

BİREYSEL BAŞVURUNUN ETKİNLİĞİ ARTACAK.

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sisteminin etkinliğini artırmayı hedeflenecek.

 HSK’NIN DENETİM ALANI GENİŞLİYOR.

Gerekçelerin sağlam, tutarlı ve tartışmaları bitiren mahiyette olması için HSK’nın denetim alanını genişletiliyor, istinaf dairelerine de bu sebepten dolayı bozma yetkisi verilecek.

GEREKÇELİ KARAR 30 GÜNÜ GEÇMEYECEK.

İdari yargıda gerekçeli kararın 30 gün içinde yazılması zorunlu hale gelecek .

Elektronik tebligat uygulamasına, yurt dışında yaşayan vatandaşlar da dahil edilecek.

SGK KAYITLARI HAKİMLERE AÇILACAK.

İş davalarının daha hızlı sonuçlanmasının temin için, hakimlerin, SGK kayıtlarına bilişim sistemi üzerinden erişebilmesi sağlanacak.

AYM’YE ELEKTRONİK BAŞVURU

Avukatların, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilmelerine imkan sağlanacak.

AVUKATLARDAN AZ VERGİ ALINACAK.

Avukatlardan alınan vergi oranları düşürülecek.

E-DURUŞMALAR YAYGINLAŞACAK.

Dava, icra ve noter harç ve masraflarını sadeleşecek. E-Duruşma uygulaması tüm hukuk mahkemelerini kapsayacak şekilde genişletilecek.

İDARİ YARGIDA CEVAP SÜRELERİ 30 GÜNE DÜŞÜRÜLECEK.

İdareye yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresini 60 günden 30 güne inecek. 

MAHKEME KARARLARI KAMUOYUNA AÇILIYOR.

İstinaf ve temyize başvurma süreleri, gerekçeli kararın tebliğiyle başlayacak. Tüm ilk derece ve istinaf mahkemesi kararlarını, kişisel verileri koruma ilkesine uygun şekilde, kamuoyunun erişimine açılacak.

YATIRIMLARCILAR İÇİN OMBUDSMAN

İdare ile yatırımcılar arasındaki uyuşmazlıkları gidermek için, bağımsızlık ve tarafsızlık esasıyla çalışacak, hızlı karar alabilecek ‘Yatırım Ombudsmanlığı’ kurulacak.

HATALI RAPOR HAZIRLAYAN BİLİRKİŞİ SİSTEMDEN ÇIKARILACAK.

KATALOG SUÇLARDA ‘SOMUT DELİLE DAYANMA ŞARTI’ GETİRİLECEK.

Tutuklamanın istisnai bir koruma tedbiri olduğuna ilişkin ilkeyi tahkim edilecek. Adli kontrol tedbirleri de, tutuklamada olduğu gibi üst süreye bağlanacak.

DİNİ BAYRAMLAR İÇİN İZİN

Hangi dine mensup olursa olsun, kamu ve özel sektör çalışanları ile öğrencilerin, kendi dini bayramlarında izinli sayılmalarını sağlanacak.

İfade ve basın özgürlüğüne ilişkin standartları yükseltmek için gazetecilerin mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik tedbirler geliştirilecek.

Gayrimüslim cemaat vakıfları yönetim kurullarının oluşturulması ve seçimine ilişkin Vakıflar Yönetmeliği’ni yeniden düzenlenecek.

GECE YARISI GÖZALTILARINA SON

İfade vermek için mesai saati dışında gözaltına alma, otelde gecenin bir yarısı gözaltına alma gibi uygulamalara son verilecek.

İfade alma işlemi 7 gün 24 saat yapılabilecek. İşkence iddialarıyla ilgili disiplin soruşturmalarında zaman aşımını kaldırılacak.

Şikayete bağlı suçlarda açıklamalı davetiye tebliğine rağmen mazeretsiz olarak duruşmaya gelinmemesi halinde, davanın düşürülmesine ilişkin değişiklik yapılacak.

Görevin gereklerine aykırı olarak hak ihlaline sebebiyet veren kamu görevlileri için rücu ve disiplin işlemlerinin etkinliğini artırıyoruz.

ISRARLI TAKİP AYRI SUÇ OLACAK.

Tek taraflı ısrarlı takip fiillerini ayrı bir suç olarak düzenlenecek. Şiddet mağduru kadınlara avukat görevlendirilecek.

İletişimin tespiti ve dinlenmesi şeklindeki koruma tedbiriyle elde edilen kayıtlar, beraat kararı halinde yok edilecek.

Kamulaştırmasız el atmaya karşı valilikler nezdinde idari başvuru yolu getirilecek.

KİŞİSEL VERİLERE AB AYARI

Kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın korunmasını sağlamak için KVK Kanunu’nu AB standartlarıyla uyumlu hale gelecek.

İCRA VE İFLASA MÜLKİYET GÜVENCESİ

İcra ve İflas Kanunu ile ilgili yönetmeliği, mülkiyet hakkının en geniş şekilde korunmasını sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

İdari yargıda mülkiyet hakkını etkileyen hususların ivedi yargılama usulüyle hızlı biçimde çözümüne imkan sağlanacak.

Tapu siciline idareler tarafından konulan kamusal kısıtlamaları da elektronik ortamda malik ve ilgililerin erişimine açıyoruz.

ÇOCUK MAHKEMELERİNDEKİ DURUŞMALARA HAKİM, SAVCI VE AVUKATLAR CÜBBESİZ KATILACAK.

Aile mahremiyeti ve çocuğun üstün yararının daha iyi korunabilmesi amacıyla aile ve çocuk mahkemelerinin müstakil bir kampüs içinde bulunacağı yeni bir adliye mimarisi modeli geliştirilecek.

DENETİMLİ SERBESTLİKTE ÇOCUK BÜROSU

Denetimli serbestlik müdürlüklerinde çocuk büroları kurulacak.

ENGELLİ VE YAŞLILARA KONUTTA CEZA

Ağır hasta, yaşlı veya engelli hükümlülerin cezalarının konutlarında infazının imkanları artırılacak.

Yaş veya sağlık sebebiyle ceza infaz kurumunda hayatını tek başına idame ettiremeyen hükümlüler için denetimli serbestlik uygulamasının alanı genişletilecek.

HAYVAN HAKLARI MEVZUATI GETİRİLECEK.

Tabiatı ve çevreyi beraber paylaştığımız hayvanları ‘mal’ olarak değil ‘can’ olarak gören bir anlayışla mevzuat değişikliğine gidilecek.

HUKUK FAKÜLTELERİNE GİRMEK İÇİN GEREKLİ BAŞARI SIRALAMASINI HUKUK FAKÜLTELERİNDE ÖĞRENİM SÜRESİNİ 5 YILA ÇIKACAK.

 

Yorum yap