Berat İnce

Tüketici ve Ticaret Hukuku
Brief info

Avukatımız genel dava dosyalarının yanı sıra Tüketici ve Ticaret Hukukunda ağırlıklı olarak görevler almaktadır.