Selman Huzeyfe Çevikbaş

İş ve Çalışma Hukuku
Brief info

Avukatımız genel dava dosyalarının yanı sıra İş ve Çalışma Hukukunda ağırlıklı olarak görevler almaktadır.